עריכת וידאו מאמר

אני זוכר את חדר העריכה בבית הספר חדר אפלולי בו סלילי הפיליםנעו על הטבעות , ורצועות הפילם נבדקו מול האור כדי לזהות את הפרייםהנכון מספריים והדבקות אוהו זו הייתה עבודה כמעט פיזית. כך ערכו להם סרטים ועריכת סרטים התבצעה בשיטה הזו אך כמו הרבהמקומות או דברים המשתמשים בטכנולוגיה מתמודד חגש נכנס לזירהוביקש לשנות את שיטת… קראו עוד עריכת וידאו מאמר